Catalunya forma part de l’Open Government Partnership!

Volem compartir que la candidatura de Catalunya ha estat escollida per formar part de l’Open Government Partnership. Catalunya som una de les 56 noves incorporacions d’aquesta convocatòria en la modalitat OGP Local, com a representants formaran part d’OGP el Govern de la Generalitat @opengovpart com a institució i Iniciativa Barcelona Open Data com a societat civil.

Open Government Partnership és una organització d’innovadors dintre i fora del govern, que treballa per la transformació de forma que en el govern serveix a la ciutadania. Open Government Partnership treballa amb ciutadans i societats civils per crear un Govern més transparent, inclusiu, i participatius. Ens situa com a un exemple internacional de primer nivell en el foment de valors tan fonamentals com la transparència, la lluita contra la corrupció o l’apoderament de la ciutadania.

L’entrada de Catalunya a aquesta xarxa és rellevant per diverses raons:

  • Permet que el país s’enriqueix del coneixement i l’experiència d’altres referents a nivell mundials a través del treball
  • Formar part de l’OGP enriqueix tant a les administracions, entitats dedicades a govern obert com la ciutadana
  • Abordarem una nova estratègia govern obert que implica a institucions, anirem més enllà en les diverses potes del govern obert: participació, dades obertes, transparència i anticorrupció.

La candidatura ens vam proposar treballar 5 reptes principals de la nova estratègia de govern obert que podem treballar en xarxa amb suport i col·laboració de referents en l’àmbit mundial. La preparació d’aquesta candidatura ha estat un treballar conjunt de referents d’institucionals i societat civil, que vam definir aquests 5 reptes / prioritats:

  • Integritat pública i anticorrupció, posant l’accent en el control ciutadà.
  • Perspectiva de gènere i drets de les dones, com a element transversal en tots els àmbits de govern obert.
  • Governança territorial i col·laboració entre administracions.
  • Posada en marxa de l’Ecosistema de participació de Catalunya a partir d’alinear i compartir processos participatius de diverses administracions i moviments socials.
  • Governança de Dades obertes, posant èmfasi ciutadana i la utilització d’aquestes.

 

Altres notícies relacionades: