Llançament de OpenDataxWomen!

Te invitamos a conocer la web de datos abiertos centrada en los derechos de las mujeres

A Iniciativa Barcelona Open Data vam iniciar el portal Open Data x Women, un web de dades obertes centrada en els drets de les dones. Aquest portal pretén facilitar l’accés a dades obertes de diverses fonts útils per al repte de la igualtat, els quals han estat recopilades a partir dels diversos projectes que executem, siguin aquests propis o en col·laboració amb altres organitzacions.

És així com en aquest repositori de dades per als drets de les dones, mitjançant la seva interfície de fàcil interacció en la qual s’indexen i classifiquen en un sol espai dades obertes útils, vam difondre coneixements que propiciaran el desenvolupament d’eines de valor, abonant així a la igualtat efectiva de les dones en la nostra societat.

Igualment, a Iniciativa Barcelona Open Data reconeixem la importància clau de la col·laboració entre diverses institucions, de manera que s’obtinguin resultats innovadors que, a més de enfortir-les, siguin funcionals per a tota aquella persona o organització que els requereixi. És per això que també recopilarem esforços de diverses institucions per publicar dades obertes útils o promoure projectes per divulgar o extreure coneixement de les dades obertes.

Aquest espai suposa un mitjà a través del qual facilitar l’exercici de el dret a l’accés públic a la informació “amb gènere” o “amb igualtat”. Defensem el dret a saber “amb igualtat”, és a dir, a disposar de datasets desagregades “amb sexe” i datasets que aportin informació per mesurar aquelles bretxes pendents per a la igualtat efectiva entre homes i dones (violència de gènere, bretxa salarial, segregació horitzontal en treball, entre d’altres). Open Data x Women pretén ser una mostra de dades existents i dades necessàries.

Amb això es demostra que a l’disposar d’aquestes sèries de dades totes i tots ens beneficiem, ja que es visibilitzen les realitats diferenciades que viuen les dones en certs contextos, a més que pretenen ser útils per a les persones prenedores de decisions tant en el disseny com en l’execució de polítiques públiques amb transversalitat de gènere.

Comença el camí cap a una societat més igualitària ingressant en opendatawomen.org!

Nota: Aquest repositori creixerà en les pròximes setmanes ja que publicarem les dades de tots els nostres projectes.