Expedició de dades: pobresa i precarietat de les dones

L’Ajuntament de Barcelona amb la col·laboració d’Iniciativa Barcelona Open Data organitza una expedició de dades amb l’objectiu de crear un índex de pobresa de dones i precaritat. El projecte responc d’una voluntat de l’Ajuntament d’elaborar un sistema d’indicadors de pobresa multidimensional i permetre l’integració de la perspectiva de gènere, en el marc de l’Estratègia contra la Feminització de la Pobresa i la Precarietat (EFPP).

Barcelona no és una ciutat lliure de pobresa
Més d’un quart de la població es troba en risc o en situació d’exclusió. L’anàlisi de gènere de la pobresa assenyala que, més enllà dels recursos materials disponibles, hi ha altres dimensions com ara la manca de temps, la sobrecàrrega de treballs, l’estat de salut, etc., que configuren com les dones pateixen de manera diferencial la pobresa,


Busquem persones amb passió per les dades que ens ajudin
Si ets ‘dater’, periodista de dades, o tens habilitats en visualització d’informació t’animem a participar en aquest esdeveniment que tindrà lloc el dia 27 d’octubreBarcelona.

Comptarem amb la Karma Peirò:
Periodista especialitzada en les Tecnologies de la Informació i la Comunicació (TIC), transparència, dades obertes, innovació, govern obert, com a directora de la sessió.

La creació d’un índex sobre la feminització de la pobresa i la precarietat és una necessitat bàsica per visibilitzar la desigualtat i la vulnerabilitat social de les dones.

Participa a l’Expedició de Dades contra la Feminització de la Pobresa. Apunta’t aquí!