Coneix el Big Data i adaptat a les noves necessitats laborals

Actualment l’utilització del Big Data s’està introduïnt a qualsevol activitat econòmica. Les dades aporten coneixement i el coneixement aporta valor. D’aquesta manera, el sistema de gestió i de producció de les empreses i institucions ha canviat i per això, també ha canviat el mercat laboral.

A continuació veurem uns exemples que ens parlen de les noves necessitats laborals i els nous perfils més demanats per les empreses.

Si vols convertir-te en professional de les dades certifica’t amb els nostres cursos acreditats!