Taller “El valor de reutilitzar les dades obertes”

El passat dimecres 21 de març es van dur a terme les jornades de Govern Digital Local 2018, focalitzades en l’àmbit local. Aquesta edició pretenia posar èmfasi en tots aquells projectes i iniciatives de l’àmbit local que persegueixen una transformació digital de les dinàmiques, processos i formes de treball dels ens més propers a la ciutadania, amb l’objectiu de donar resposta als nous reptes que ens toquen afrontar derivats de la veritable revolució social, econòmica i cultural que suposa la societat digital. En aquest marc Iniciativa Barcelona Open Data va ser l’encarregada de coordinar un taller amb la col·laboració de la Diputació de Barcelona i els Ajuntaments de Barcelona i Gavà.

El taller pretenia crear consciència entre els publicadors de la necessitat de la publicació normalitzada i estandarditzada de les dades per a la seva reutilització real a través d’un cas pràctic fent servir dades obertes sobre infraestructures de diferents portals d’administracions públiques.

La primera part del taller va consistir d’una xerrada sota el títol “El valor de reutilitzar les dades obertes” (Valor ciutadà, social i econòmic). En aquesta part moderada pel Carles Agustí, director del Govern Obert de la Diputació de Barcelona, vam veure diferents exemples del valor que se li pot donar a les dades, Lourdes Muñoz, Presidenta d’Iniciativa Barcelona Open Data ens va parlar de la part més econòmica de la reutilització de les dades “Una activitat econòmica o un sector es pot veure beneficiat per l’obertura d’algun data sets. Les dades han de servir per millorar la competitivitat de les petites i mitjanes empreses. És important que intentem aproximar el valor de les dades a les petites empreses locals”.

Tot seguit la Mercè Fígols, Directora de desenvolupament i sistemes d’informació de l’IMI ens va presentar el Repte Barcelona Dades Obertes, un projecte pilot que vol introduir el coneixement i l’ús de les dades obertes en l’àmbit educatiu, com un exemple del valor social de les dades “Els futurs reutilitzadors estan a les escoles” afirma. La Carmen Lavado, també ens va mostrar alguns exemples del que fan a Gavà sobretot amb el tema de transparència en tot el relacionat amb la ciutat, com els nous Pressupostos Web, on la ciutadania pot veure com s’ingressen i com es gasten els diners. Tot això publicant-ho d’una manera entenedora per tota la ciutadania que no sap llegir els diferents data sets. “S’ha de publicar la informació de manera automatitzada, sent conscients que potser no és entenedora per a tothom i cal fer visualitzacions perquè ho puguin entendre”

 

 

En la segona part, es va fer una part més pràctica, un recorregut i identificació dels principals obstacles que pot tenir un usuari de dades obertes degut a que no estiguin normalitzades. Es van extreure les següents reflexions:

  1. És necessària la normalització de les dades obertes per tal que siguin prou accessibles i fàcilment reutilitzables.
  2. Tenir les dades sense normalitzar pot suposar un malbaratament de recursos públics, ja que no estem aprofitant tot el potencial de reutilització d’aquestes dades.
  3. La metodologia actual és molt lenta i farragosa. Hi han hagut iniciatives per normalitzar data sets, però no hi ha un manual o guia de com fer-ho d’una forma prou àgil.
  4. Cal un espai de treball i diàleg on els actors de l’Open Data puguin debatre i posar en comú en experiències. En aquest sentit Iniciativa Barcelona Open Data ha creat la plataforma Comunitat de Coneixement.