Perquè necessitem les dades obertes?

El dimarts 17 d’octubre es va donar inici al primer curs del certificat de Business sobre la Introducció a les dades obertes. Carmen Lavado va impartir la classe amb una multitud d’activitats pràctiques en què els alumnes van anar aprenent progressivament. En la mateixa classe es va parlar de la necessitat de l’Open Data.

Per a què es necessiten les dades obertes? Per a la qual governs per exemple, deixen clar en què es gasta el pressupost cada administració. No obstant això, s’està en un nivell primari de transparència pel que fa a les dades de les administracions ja que no es va més enllà. Es publiquen els pressupostos però no quin benefici s’ha generat. Per exemple, com ha dit Carmen Rentat, es pot invertir X diners per a cursos de formació però, què alumnes han trobat feina després de la nova titulació adquirida?

Des del punt de vista de l’economia col·laborativa, s’està en una època en què l’Open Data, ben estructurat, permet que hi hagi una ajuda de diferents individus o organitzacions gràcies al fet que es comparteix. Tot pel bé comú.

Si es publiquen dades que tenen a veure amb sensors mediambientals, de temperatura o climatologia, es poden crear millors polítiques públiques que creuen sostenibilitat. A més, en un altre sentit, ha d’haver una sostenibilitat pel que fa a la matèria primera de les dades obertes en què grans i petites empreses conviuen utilitzant dades universals. Qualsevol que tingui una bona idea pot accedir a les dades i, per tant, desenvolupar-la.

Per a la societat, la Open Data crea un avanç i desenvolupament a l’hora de tenir informació sobre diferents temes. Per exemple, dades del transport públic amb què la societat pugui organitzar millor el seu temps en conèixer que el seu transport arriba a una hora en concret. En sentit ampli, tot l’anterior ajudarà al desenvolupament en tota la societat.