Crònica del curs de Legal Data

Aquest dijous 19 s’ha continuat amb el segon curs del Certificat de Governança, el qual va tractar de Legal Open Data i va ser impartit per Àlex Sini. Un curs en què hi ha hagut molta comunicació a causa de la quantitat de dubtes legals sorgides per part dels alumnes. A continuació es comentarà una part de la classe.

Un dels països que més transparència té és Finlàndia ja que els salaris de les persones, treballin en el sector públic o privat, estan oberts per a tothom. És un dels països on hi ha menys corrupció i és possible que estigui relacionat amb les lleis de transparència que té el país nòrdic.

Dins de l’estat espanyol, la llei de reutilització de les dades obertes per al sector públic va aparèixer en el 2.007. A més, en 2.009 es va llançar el portal de datos.gob.es en el qual es poden trobar les dades obertes governamentals. Ja en 2.013, una mica més tard, es va crear la llei de transparència per a l’accés a la informació pública i el bon govern.

A nivell europeu, la primera directiva que es va posar en marxa sobre reutilització de la informació del sector públic es va publicar en 2.003 i es va modificar en deu anys després, en 2.013. Amb aquesta regulació s’intenten promoure la utilització de les dades obertes, gairebé sempre, de manera gratuïta i podent trobar-se en qualsevol tipus de format.

És una normativa relativament nova que haurà d’anar renovant i modificant poc a poc. Aniran sorgint noves eines i usos que segurament requeriran una implementació major de la llei. A mesura que vagin creixent les dades obertes, cosa que passarà, la llei s’haurà d’anar adaptant.