Sessió interuniversitària & ALTRAN

A principis de març, Iniciativa Barcelona Open Data i ALTRAN han participat conjuntament en una jornada organitzada pel CSUC (Consorci de Serveis Universitaris de Catalunya) a la Comissió Tècnica Assessora (CTA) a on hi van assistir tots els CIOs de les universitats catalanes.

Aquesta jornada que portava per títol Els reptes de l’Open Data i l’Analítica avançada de les dades, va reforçar la importància d’impulsar els projectes i les iniciatives vinculades a l’Open Data, així com de fer que les dades puguin generar un retorn a la universitat gràcies al seu posterior anàlisi descriptiu i predictiu que permeti fomentar les polítiques públiques més eficaces i generar propostes més adequades a les necessitats dels seus estudiants.

Aquesta sessió va a acabar amb una sèrie de conclusions:

  • Les dades obertes són una nova matèria prima que ha de ser accessible per a tothom des del sector públic.
  • Hi ha que generar Hubs de coneixement local entorn les dades obertes entre les institucions, empreses i societat civil.
  • Les dades obertes generen beneficis com les polítiques més eficaces, les universitats han de ser un exemple.
  • Les dades obertes generen nova activitat econòmica, hem de promoure l’activitat basada en dades des de la universitat.
  • Les dades obertes van molt més enllà de la transparència però la transparència és primordial en la societat actual.
  • Aplicar Open Data & Big Data per a una millor gestió de la universitat.
  • Les dades i l’analítica estan canviant l’estratègia de les organitzacions i són utilitzades tan per a la millora de les operaciones bàsiques com per a impulsar nous models de negoci.
  • L’analítica avançada necessita d’un pla i recursos adequats per aconseguir els objectius previstos.