Curs de Reutilització de Dades Obertes

El passat dilluns 14 de novembre es va realitzar la quarta sessió del certificat de Governança Open Data Bàsic, la tercera per al certificat de Business Porfessional Open Data. Aquesta sessió corresponent al modul de Reutilització de Dades Obertes va ser impartit per Marc Torres i per l’Enric Montia, dos formadors especialitzats en la matèria.

Els principals objectius de la sessió eren:

1.Reconèixer fonts destacades de Dades Obertes

2.Conèixer els tipus i característiques de les fonts de Dades Obertes,

3.Accedir manual i automàticament a fonts de Dades Obertes,

4.Fer servir eines ofimàtiques per reutilitzar Dades Obertes, i

5.Crear visualitzacions bàsiques de Dades.

Els alumnes van poder conèixer les fonts destacades de dades obertes, com accedir a aquestes dades tan de manera manual com automàtica, les principals eines ofimàtiques per a la utilització de dades obertes i, per últim, van realitzar un exercici pràctic per posar en pràctica tot l’aprés anteriorment.